Kontaktori - Kotipalveluyritysten toiminnanohjausjärjestelmä

TILANNE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
Työkalenteri

Työt näkyvät työkalenterinäkymässä ja työlistassa.  Näkymää voi rajata monin tavoin esim. asiakas-, työntekijä- tai ryhmäkohtaiseksi. Eri tilassa olevat työt erottuvat toisistaan eri värein.

stitching-horizontal
Työkalenteri

TYÖHÖN SOPIVIMMAT TYÖNTEKIJÄT
Työntekijöiden haku

Uuteen työhön voidaan hakea työhön ja työtilanteeseen sopivat vapaat lähimmät ja asiakkaalle tutuimmat työntekijät ottaen huomioon myös työntekijän toiveet ja mahdolliset peruutukset.

stitching-horizontal
Työntekijöiden haku

TYÖNTEKIJÄT PAREMMIN SAATAVILLA
Mobiilikuittaukset

Työntekijät voivat kuitata työt vastaanotetuksi, aloitetuksi ja tehdyksi älypuhelimensa selaimella tai tekstiviestillä. Asiakkaat voivat kuitata työt tehdyksi suoraan työntekijän älypuhelimeen.

stitching-horizontal
Mobiilikellokortti

Työnjohto voi ilmoittaa muiden huomion vaatimista tilanteista etusivun ilmoitustaululla. Näin tiedot ovat heti kaikkien työnjohtajien nähtävillä ja kommentoitavissa.

Ilmoitustaulu

KOKO TIIMI MUKANA
Ilmoitustaulu

NOPEAMPI  LASKUTUS
Raportit

Kontaktorissa on useita erilaisia raporttivaihtoehtoja palkkojen maksamista, laskutusta ja seurantaa varten. Raportit voidaan ladata .csv-tiedostona palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin.

stitching-horizontal
Raportit

TYÖNTEKIJÄT AJAN TASALLA
Työvuorojen lähetys

Työvuorot voidaan toimittaa työntekijöille tekstiviestinä, sähköpostiviestissä tai Excel- taulukkona.

stitching-horizontal
Työvuorojen lähetys

SÄÄSTÄ SIIRTYMISISSÄ
Karttanäkymä

Asiakasta lähimmät vapaat sopivat työntekijät voidaan näyttää karttanäkymässä etäisyyksineen ja matka- aikoineen.

stitching-horizontal
Karttanäkymä

PIDÄ KULUT HALLINNASSA
Kuittiarkisto

Työntekijä voi mobiililaitteellaan liittää töihin kuitteja maksamistaan laskuista.  Näin myös kuittien käsittelyssä päästään sähköiseen toimintatapaan.

Kuittiarkisto
lorem

KONTAKTORI SIIVOUS

Kontaktoria kehitetään jatkuvasti yhteistyössä siivousyritysten kanssa.  Se sopii niin pieniin kuin suuriinkiin siivousyrityksiin.

KONTAKTORI HOIVA

Kontaktori on hoivapalveluja ja muita kotipalveluja tarjoavien yritysten toiminnanohjaus- ja ajanhallintajärjestelmä.  Palveluja voidaan Kontaktorin avulla operoida sähköisesti töiden raportointia myöten.
 

lorem

KONTAKTORI KAHVILA

Kahvilayrittäjä tietää Kontaktorin avulla kahvilan miehitystilanteen ja tehdyt työtunnit ja säästää merkittävästi aikaa palkkoja maksaessaan. Kontaktorilla työvuorojen suunnittelu on helppoa.

lorem