KONTAKTORI - TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ KOTIPALVELUIHIN

Kontaktorilla operoit siivous- ja hoivapalvelua laadukkaasti

Kontaktori on selainkäyttöinen sovelluspalvelu.  Sen avulla palvelua voidaan operoida sähköisesti ja luopua perinteisestä työvuorosuunnittelusta, työntekijöiden hausta ja työhön kutsumisesta, töiden kuittaamisesta ja taulukkolaskentaohjelmiin perustuvasta tuntilaskennasta ja laskutustietojen keruusta.  Kontaktorin avulla pääset eroon tylsistä ja raskaista paperihommista, kun niin työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot kuin raportit ja kuititkin ovat sähköisessä muodossa.  Voit johtaa toimintaa ja tiimisi voi työskennellä missä tahansa.  Kontaktorin kalenterinäkymässä myös poissaolojen ja muiden poikkeustilanteiden hallinta on helppoa.

 

kal_symbol2

TILANNE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
Työkalenteri

Työt ja poissa-, varalla- ja käytettävissä olot lisätään tuttuun työkalenterinäkymään joko kertatöinä tai toistuvina töinä. Työt näkyvät työkalenterinäkymän lisäksi haluttaessa myös työlistana.  Näkymää voi rajata monin tavoin esim. asiakas-, työntekijä- tai ryhmäkohtaiseksi. Eri tilassa olevat työt erottuvat toisistaan eri värein.  Töiden työntekijää voi vaihtaa helposti esim. sairastapauksissa ja lomien ajaksi.

 

zoom

TYÖHÖN SOPIVIMMAT TYÖNTEKIJÄT
Työntekijöiden haku

Uuteen työhön voidaan hakea työhön ja työtilanteeseen sopivat vapaat lähimmät ja asiakkaalle tutuimmat työntekijät ottaen huomioon myös työntekijän toiveet ja mahdolliset peruutukset.

 

phone-icon

TYÖNTEKIJÄT PAREMMIN SAATAVILLA
Työajanseuranta ja mobiilikuittaukset

Työntekijät voivat kuitata työt vastaanotetuksi, aloitetuksi ja tehdyksi älypuhelimensa selaimella tai tekstiviestillä. Asiakkaat voivat kuitata työt tehdyksi suoraan työntekijän älypuhelimeen.

 

comment

KOKO TIIMI MUKANA
Ilmoitustaulu

Työnjohto voi ilmoittaa muiden huomion vaatimista tilanteista etusivun ilmoitustaululla. Näin tiedot ovat heti kaikkien työnjohtajien nähtävillä ja kommentoitavissa.

 

business_report-ok2

NOPEAMPI  LASKUTUS
Raportit

Kontaktorissa on useita erilaisia raporttivaihtoehtoja palkkojen maksamista, laskutusta ja seurantaa varten. Raportit voidaan ladata .csv-tiedostona palkanmaksu- ja laskutusjärjestelmiin.

 

email

TYÖNTEKIJÄT AJAN TASALLA
Työvuorojen ja työmääräysten lähetys

Työvuorot voidaan toimittaa työntekijöille tekstiviestinä, sähköpostiviestissä tai Excel- taulukkona.

Voit lähettää työmääräyksen työntekijälle sähköpostissa heti työtilauksen saatuasi.

 

Kartta

SÄÄSTÄ SIIRTYMISISSÄ
Karttanäkymä

Asiakasta lähimmät vapaat sopivat työntekijät voidaan näyttää karttanäkymässä etäisyyksineen ja matka- aikoineen.

 

folder

PIDÄ KULUT HALLINNASSA
Kuittiarkisto

Työntekijä voi mobiililaitteellaan lisätä työlle ateria-, matka- ja muita kuluja ja liittää kuvakopion maksukuiteista. 
Työnjohto voi hyväksyä kulut ja kuitit omassa näkymässään.
 Näin myös kuittien käsittelyssä päästään tehokkaaseen sähköiseen toimintatapaan ja arkistointiin.

 

signature

SÄHKÖISET TUNTIRAPORTIT
Sähköinen allekirjoitus

Työntekijä voi pyytää asiakasta kuittaamaan tehdyt työt sähköisesti mobiililaitteeseensa.  Asiakkaan ja työntekijän allekirjoittamat tuntiraportit voidaan näin lähettää suoraan sähköpostissa maksajalle.  Sekä palveluyritys että raportteja käsittelevä maksaja hyötyvät, kun raporttien manuaalisesta käsittelystä ja postituksesta päästään eroon.

 

group

HELPPOUTTA SUUNNITTELUUN
Työvuorosuunnitelma

Työvuorosuunnitelman voi laatia vaivattomasti kosketusnäytöllä viemällä työntekijöitä työkalenterin kuukausinäkymään määritettyihin työvuoroihin.  Työntekijöitä voi siirtää näytöllä ajankohdasta toiseen kuin fläppitaululla ikään.

 

folder

EROON MAPPIRIVISTÖISTÄ
Dokumenttiarkistot

Voit tallentaa Kontaktoriin työhön littyviä dokumentteja kuten kuitteja ja työntekijöiden kuukausraportteja.

 

Palkkalaskelma

Helpotusta palkkojen maksuun
Palkkageneraattori

Voit määrittää työaikoja ja niille tuntipalkkoja siten, että palkkalaskelmien teko saadaan mahdollisimman automaattiseksi myös tunti- ja keikkatyötä tekeville.

 

phone

Lisää myyntiä myyntikampanjoilla
Tekstiviesti-ilmoitukset asiakkaille

Voit tiedottaa asiakkaita tekstiviestillä esim. tarjouksista ja kohdistaa viestit esim. vain aktiivisille asiakkaille tai niille, joiden edellisestä tilauksesta on kulunut kauemmin aikaa.

 

time

Lisää aikaa asiakaspalveluun
Nettiajanvaraus

Voit määrittää työaikoja ja niille tuntipalkkoja siten, että palkkalaskelmien teko saadaan mahdollisimman automaattiseksi myös tunti- ja keikkatyötä tekeville.

 

 • MINKÄ KOKOISILLE YRITYKSILLE KONTAKTORI SOVELTUU?

  Kontaktori on selainkäyttöinen palvelu, ja se skaalautuu yhden työntekijän yrityksestä aina satoihin työntekijöihin asti. Kontaktorin toiminnallisuudet riittävät isoille yrityksille.  Kontaktorin käyttöliittymä on selkeä, ja myös pienet yritykset voivat korvata sillä perinteiset työkalut ja siirtyä digitaalisiin hallintorutiineihin.

   

 • MILLE TOIMIALOILLE KONTAKTORI SOVELTUU?
 • MITÄ KONTAKTORI MAKSAA?
 • VOIKO KONTAKTORIN LIITTÄÄ MUIHIN JÄRJESTELMIIN?
 • ONKO KONTAKTORIN KÄYTTÄMINEN TURVALLISTA?
 • ONKO KONTAKTORI MOBIILI TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ?
 • VOIVATKO ASIAKKAAT KÄYTTÄÄ KONTAKTORIA?
 • Kotisiivous

  Kontaktoria kehitetään jatkuvasti yhteistyössä johtavien siivousyritysten kanssa.  Se sopii niin pieniin kuin suuriinkiin siivousyrityksiin.

  Kontaktorilla pysyt yhdellä kalenterin silmäyksellä tilanteen tasalla. Työntekijät saavat halutessasi automaattisesti muistutuksen alkavasta työstä ja kuittaavat itse työnsä mobiilisti, ja näet kuittaukset heti kalenterinäkymässäsi. Saat laskutettua asiakasta ja maksettua palkat työntekijöille ilman taulukkolaskentaa, puhelinsoittoja ja paperilappuja. Asiakkaiden, työntekijöiden ja töiden tiedot ovat aina ulottuvillasi.

 • Hoivapalvelu
 • Kahvila
 • Muut toimialat